Business Model Canvas

Een aantal keren in mijn loopbaan heb ik de methode “Business Model Canvas”  toegepast. Dat kan ik ook in uw organisatie begeleiden.

De BMC-methode betrekt meerdere disciplines in de organisatie en is sterk proces-georiënteerd. Dat wil zeggen dat processen en de onderlinge samenhang daartussen worden blootgelegd en op een ‘canvas’   (blanco doek)   worden weergegeven.

Neem contact op als je ook deze methode wilt toepassen, dan helpt ik uw organisatie dat inzicht te geven en voorstellen te doen voor een beter resultaat.