BOMEN & NATUUR

Een van de pijlers van mijn werkzaamheden bouwt voort op mijn passie voor de NATUUR. Vanaf 2021 heb ik me ook verder bekwaamd op het gebied van boomverzorging, bomenkennis, boomveiligheidscontroles en aanverwant. Natuurlijk behoort snoeien, vellen, en controle daartoe. Veel plezier haal ik ook uit het leren begrijpen van de groeiplaats, bodem, klimaat, soorten en de interactie daartussen.

Mijn ambitie is om in een  “commerciële /  projectmanager-rol”   een bijdrage te kunnen leveren aan de bouw van een gunstiger omgeving voor alles wat leeft.

Bij FOTOGRAFIE zie je ook een focus op vogels en libellen. Maar ook ben ik actief bij de aanleg van “blije-bijen-bloemenveldjes”    in samenwerking met Bijenstrook.nl

Intussen bouw ik aan een stevig fundament en spijker ik mijn kennis bij      >>>     Certificaten / opleidingen / ervaring:

 • Boom Veiligheid Controleur (BVC) certificaat Stichting Groenkeur (mei 2022)
 • Bomenkennis / sortimentsleer (deelname module ETW)
 • VCA-VOL Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers (certificaat mei ’22)
 • training ‘Veilig werken met de hoogwerker (en kettingzaag)” (mei ’22)
 • European Chainsaw Certificate ECC2 – motorkettingzaag
 • training ‘Veilig werken langs de weg’, procedures en oefeningen volgens CROW handboek 96b
 • workshop “Fruitbomen snoeien”  (jan ’23)
 • Natuurbeleving en fotografie van landschappen, vogels en libellen. M’n passie.
 • Vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer Oostvaardersplassen (Nationaal Park Nieuw Land), aug ’21 – mrt ’22. Excursies, activiteiten, beheer, bezoekerscentrum.
 • nl. Promotie/aanleg van veldjes nectar-gevende bloemen voor bijen.
 • Natuurbeleving en fotografie van landschappen, vogels en libellen;

 

                   

foto’s op deze pagina door PowerShoot Academy       logo ontworpen door Bureau Brücher

                                                                                                               “bewustzijn in vorm”

Een deel van bovengenoemde praktijkcursussen volgde ik bij Cursus Centrum Groen  en IPC Groene Ruimte